+46 (0) 707 540853

Välkommen till NUI Näringslivets Undersökningsinstitut AB

Våra undersökningar förbättrar verksamhet och lönsamhet hos företag och organisationer genom att förse beslutsfattare med aktuell och tillförlitlig kunskap.

De metoder vi använder är anpassade till våra kunders behov. Exempel på sådana är djupintervjuer, fokusgrupper, telefonintervjuer, postala enkäter samt olika former av webb-tekniker.